ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ A.I.A.L.

 

Ο "Ιταλικός Σύλλογος Φίλων της Λέρου" μη πολιτικού και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθορίζει την ελληνο-ιταλική πολιτιστική ανταλλαγή, προβάλλοντας στο νησί την ιταλική κουλτούρα και προωθώντας τους διαμένοντες κάθε εθνικότητας στην γνωριμία με τις τοπικές παραδόσεις.

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009, καταχωρήθηκε στο ειδικό δικαστήριο της Κω, και επιδιώκει τους σκοπούς του καταστατικού με μια δυναμική σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ανοικτή στην συμμετοχή όλων εκείνων που ενδιαφέρονται για την πολιτιστική ανάπτυξη της Λέρου, ενώνει Ιταλούς, Έλληνες και πολίτες κάθε άλλης χώρας, διαμένοντες ή όχι, που τους συνδέει η αγάπη για το νησί.

Οι σκοποί του και τα σχετικά μέσα των δραστηριοτήτων ορίζονται στο απόσπασμα του καταστατικού που σας προσκαλούμε να διαβάσετε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προωθημένες πολιτιστικές δραστηριότητες απεικονίζονται στις σχετικές σελίδες, ομαδοποιημένες θεματικά στις διάφορες φωνές του mainmenu.

 

LAST NEWS

member login