ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Από το καταστατικό, ο σκοπός του Συλλόγου, εκπροσωπούμενος από τις ελληνο-ιταλικές πολιτιστικές ανταλλαγές, πραγματοποιείται μέσα από πολλές  δραστηριότητες υψηλού επιπέδου, που προωθούν τη διάδοση του ιταλικού πολιτισμού από πολλές απόψεις, αλλά και να ενθαρρύνουν  τους επισκέπτες και τους προσωρινούς κατοίκους των διαφόρων εθνικοτήτων να μάθουν για την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική κληρονομιά του νησιού, που προέρχεται από τριάντα χρόνια ιταλικής παρουσίας στα Δωδεκάνησα.

Πολυάριθμες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από το Σύλλογο έχουν γίνει υπό την αιγίδα της Ιταλικής Πρεσβείας και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, καθώς και ιταλικών και ελληνικών ιδρυμάτων, και με την συνεργασία του Δήμου Λέρου και πολλών τοπικών και εθνικών  φορέων και πολιτιστικών συλλόγων.

Έχουμε επίσης προωθήσει την δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικής συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως στόχο να κατανέμει το οικονομικό και οργανωτικό φορτίο των εκδηλώσεων , μεγιστοποιώντας παράλληλα οι ελάχιστοι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση των πολιτιστικών ανταλλαγών στο έδαφος.

Σας προσκαλούμε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προωθημένες πολιτιστικές δραστηριότητες, που απεικονίζονται στις σχετικές σελίδες ομαδοποιημένες θεματικά στις διάφορες φωνές του mainmenu.

LAST NEWS

member login